Izveidota struktūrvienība “Our Fire Films”

Ar 2011.gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.2011-r-1 izveidota Our Fire struktūrvienība “Our Fire Films”. Our Fire Films līdz šim pastāvēja kā neatkarīga filmu projekta nosaukums, bet, līdz ar biedrības izveidi, radās vajadzība jau esošo projektu integrēt biedrības struktūrā. Our Fire Films saglabā līdzšinējās interneta adreses www.ourfirefilms.com un www.our-fire.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *