Category Archives: Dokumenti

LATNIA informatīvais ziņotājs Nr.32 03.08.1989.

Apzinot vēsturiskos dokumentus no Latvijas neatkarības atjaunošanas laika, publicējam Latvijas Neatkarīgās informācijas aģentūras (LATNIA) “Informatīvo ziņotāju” Nr.32 /46/ 03.08.1989.

Datne: LATNIA32-03081989 (1,54MB, .pdf)

Saturs:
1) Priekšlikums izveidot Latvijas demokrātisko kustību Koalīcijas komiteju – 2.lpp;
2) LPSR vai LR? (Andrejs Bransts, Helsinki-86 Rīgas nod.) -4.lpp.;
3) Sabiedriskās domas pētīšana turpinās (Pēteris Lazda, jurists) – 7.lpp.;
4) Latvijas Republikas Pilsoņu komitejas. Sagrozījumi un fakti (Guntis Bukalders, Valmieras rajona sakaru grupa) – 8.lpp.;
5) Par kādu pretkonstitucionālu lēmumu (Andrejs Krastiņš, advokāts, LNNK Padomes Valdes loceklis) – 11.lpp.;
6) Lauku frontē – bez pārmaiņām? (J. Biezais, LNNK Ekonomikas sekcija) – 13.lpp.;
7) Matu skaldīšana parlamentā (I.S.) – 14.lpp.;
8) Vai LPSR AP pozīciju maiņa (V. Brinkmanis) – 5.lpp.;
9) LNNK – uz neatkarību, uzlabojot okupācijas varu? (A.Kadiķis) – 15.lpp.

Saeimas atbilde par Creative Commons licenču ieviešanu Latvijā

Esam saņēmuši Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas atbildes vēstuli uz biedrības 15.jūnija vēstuli par Creative Commons ieviešanu Latvijā. Komisija Our Fire priekšlikumus izskatīšot kopā ar pārējiem priekšlikumiem pēc priekšlikumu par grozījumiem Autortiesību likumā iesniegšanas termiņa beigām 2012.gada 28.septembrī.

Esam jau saņēmuši Kultūras ministrijas atbildi pēc būtības.

Kultūras ministrijas atbilde par Creative Commons licenču ieviešanu Latvijā

Esam saņēmuši Kultūras ministrijas atbildi uz biedrības 15.jūnija vēstuli par Creative Commons jeb Radošās kopienas licenču ieviešanu Latvijā.

Kopumā pozitīvi ir vērtējams fakts, ka KM ir informēta par Creative Commons licencēm kā tādām, kā arī veic izpēti minētajā jautājumā. Tomēr vienlaikus bažas rada, mūsuprāt, pārāk lielas rūpes par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju administratīvo izmaksu iespējamo palielināšanos CC ieviešanas gadījumā. Uzskatām, ka tas nav pietiekams pamats autoru tiesisko interešu ierobežošanai.

Vienlaikus KM norāda arī uz vairākām, mūsuprāt, pamatotām problēmām, par kurām nepieciešama izvērstāka diskusija.

Pateicamies KM par sniegto atbildi un gaidīsim arī atbildīgo Saeimas komisiju viedokli.

Tikmēr aicinām autorus negaidīt uz likumdevēja tikšanu līdzi laikam un jebkurā gadījumā publicēt savus darbus ar Creative Commons licencēm, pat ja Latvijā to lietošana pēc būtības ir tiesiski ierobežota. Uzskatām, ka, jo vairāk autori un to darbu izmantotāji lietos CC licences, jo grūtāk likumdevējam būs to neņemt vērā.

Pielikumā Kultūras ministrijas 2012.gada 19.jūlija vēstule uz 3 lapām (KMvestule_2734.pdf).

Izveidota struktūrvienība “Our Fire Films”

Ar 2011.gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.2011-r-1 izveidota Our Fire struktūrvienība “Our Fire Films”. Our Fire Films līdz šim pastāvēja kā neatkarīga filmu projekta nosaukums, bet, līdz ar biedrības izveidi, radās vajadzība jau esošo projektu integrēt biedrības struktūrā. Our Fire Films saglabā līdzšinējās interneta adreses www.ourfirefilms.com un www.our-fire.net.