Category Archives: Mājaslapas

Biedrība par velti vai ziedojumiem izstrādā un uztur tās biedru un domubiedru mājaslapas.

Izveidota struktūrvienība “Our Fire Films”

Ar 2011.gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.2011-r-1 izveidota Our Fire struktūrvienība “Our Fire Films”. Our Fire Films līdz šim pastāvēja kā neatkarīga filmu projekta nosaukums, bet, līdz ar biedrības izveidi, radās vajadzība jau esošo projektu integrēt biedrības struktūrā. Our Fire Films saglabā līdzšinējās interneta adreses www.ourfirefilms.com un www.our-fire.net.

Lauras Skangales mājaslapas uzturēšana

Biedrība brīvprātīgi izstrādāja un uztur mākslinieces Lauras Skangales mājaslapu internetā www.skangale.com

Laura Skangale glezno dziļi un skaisti, pārsvarā nodarbojas ar kompozītmākslu un astrālo pasauli. Viņas darbi ļauj apmeklēt neredzamas, bet mums visiem pieejamas pasaules.

Lauras Skangales darbi ir bijuši izstādīti arī izstāžu zālēs Latvijā.